ارسال آنلاین دسته گل در مشهد

ارسال آنلاین دسته گل در مشهد

از بهترین موارد هدیه به دوستان می توان از دسته گل یاد کرد , شما می توانید در مناسبت های مختلف آن را به دوستان و یا اعضای خانواده تان تقدیم کنید. از این رو می توانید دسته گل های متنوع این سایتت را بازدید و سفارش دهید...

دوشنبه 23 مهر 1397
3364

ارسال آنلاین دسته گل در مشهد را با مراجعه به سایت گل فروشی اینترنتی تجربه کنید. برای دیدن از دسته گل های متنوع روی کلمه آبی رنگ  کلیک  کنید.دسته گل را می توان در مناسبت های مختلفی چون ترحیم و یا مجالس شادی به دیگران هدیه نمود.

مقاله 

از مهم ترین عوامل تاثیر گذار بر رشد گیاهان می توان به دما و آب اشاره نمود که در زیر به اختصار به شرح آنها می پردازیم : 

دما : یکی از عوامل مهم در رشد گیاهان است که در اعمال مختلف گیاه از قبیل فتوسنتز تنفس گل دهی و رنگ برگ ها تاثیر می گذارد. گیاهان آپارتمانی از نظر نیاز دمایی به سه گروه تقسیم می شوند : 

1 - گیاهانی که به هوای خنک نیاز دارند. دمای لازم برای رشد آنها حداقل 5 تا 8 درجه و حداکثر 16 درجه سانتی گراد است. آروکیا و سجافی از جمله این گیاهان محسوب می شوند.

2 - گیاهانی که به هوای خنک نیاز دارند. حداقل دمای لازم برای رشد آنها 10 تا 13 درجه و حداکثر 21 درجه می باشد. خورتانیسا و برگ عبایی در این گروه قرار دارند.

3 - گیاهانی که به هوای گرم نیاز دارند : حداقل دما برای رشد این گیاهان 16 درج و حداکثر 30 درجه سانتی گراد می باشد. کاکتوس ها و دیفن باخیا از این گروه به حساب می آیند.

آب : 

گیاه مواد معدنی ضروری خود را به شکل محلول در آب توسط ریشه جذب می نماید. بخش اعظم اندام های گیاهی از آب تشکیل شده است و در صورتی که گیاه با کمبود آب مواجه شود , شادابی خود را از دست می دهد و از بین می رود. در مقابل , دادن آب زیادی به گیاه موجب بروز کمبود اکسیژن در محیط دیشه گیاه می شود و پوسیذگی ریشه و از بین رفتن گیاه را در پی خواهد داشت.

همچنین کیفیت آب و میزان املاح موجود در آن نیز در گیاه تاثیر می گذارد. اینکه چه مقدار  و در جه فاصله زمانی به گیاه آب دهیم نسبت به نوع گیاه متفاوت است که بعدا به آن اشاره خواهیم نمود.

نظر بدهید