گیاه مونسترا یا برگ انجیری

گیاه مونسترا یا برگ انجیری

این گیاه یک گیاه آپارتمانی مقاوم، همیشه سبز و رونده است. مکان: این گیاه به مکانی با نور کافی و خاک باغچه ای نیاز دارد. اما از نور مستقیم خورشید بیزار است. ارتفاع: تا ۱۰ متر تکثیر: از طریق قلمه زدن یا خوابانیدن شاخه.

گیاه میموزا یا گل قهرکن

گیاه میموزا یا گل قهرکن

این گیاه درخچه ای است زینتی با گلهای کوچک. مکان: این گیاه به مکانی آفتابی تا نیم سایه و خاکی مرطوب نیاز دارد. در مقابل خشکی و بی آبی بسیار کم طاقت است. ارتفاع: ۴۰ سانتی متر. فصل گلدهی: تابستان. تکثیر: از طریق قلمه زدن با کاشت بذر.

گیاه مارانتا

گیاه مارانتا

این گیاه یک گیاه زینتی پر زحمت و چند ساله است که برگهایی با طرحهای فوق العاده زیبا دارد. مکان: این گیاه به مکانی سابه دار و گرم، رطوبت بالا و خاک باغجه نیاز دارد. ارتفاع: تا ۳۰ سانتی متر تکثیر: از طریق نقسيم با قلمه زدن

گیاه لاروس

گیاه لاروس

این گیاه، گیاهی است همیشه سبز و زینتی که بعضی اوقات گلهایی کوچک بر روی آنها میشکند. مکان: این گیاه به مکانی آفتابگیر و گرم و خاک شنی نیازمند است. ارتفاع: ۳ - ۲ متر. تکثیر: از طریق قلمه زدن