گیاه آدیانتوم

گیاه آدیانتوم

این گیاه، یک گیاه آپارتمانی همیشه سبز است. مکان: این گیاه به مکان سایه و خاک باغچه که کمی هم اسیدی باشد نیاز دارد. ارتفاع: ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر تکثیر: از طریق تقسیم « دیانتوم» در همه جای دنیا یافت می شود.

یکشنبه 1 اردیبهشت 1398
2586

آدیانتوم  Adiantum

این گیاه، یک گیاه آپارتمانی همیشه سبز است.

مکان: این گیاه به مکان سایه و خاک باغچه که کمی هم اسیدی باشد نیاز دارد.

ارتفاع: ۳۰ تا ۶۰ سانتی متر

تکثیر: از طریق تقسیم « دیانتوم» در همه جای دنیا یافت می شود. گونه های مقاوم این گیاه در نزدیکی قطب و در عین حال در موطن اصلی شان یعنی جنگهای گرمسیری و پر باران آمریکای جنوبی دیده میشوند. این گستردگی تغییرات قابل توجهی را در ظاهر گونه های متفاوت این گیاه پدید آورده است، اما همه آنها برگهایی براق و به رنگ قهوه ای تیره دارند.

گونه ها: Adiantum macrophyllum گونه ای است خاص با برگهایی بزرگ که در ابتدا قرمزند و سپس سبز میشوند.

Adiantum raddianum گونه ای است با واریته های گوناگون که به شکل بوته ای زیبا است. برگهای بلند و پر مانند آن که بیشتر به رنگ سبز روشن و سبز مایل به زرد هستند، بر روی ساقه هایی بلند رشد می کنند.

سفارش گل مشهد

سفارش آنلاین گل

واریته های مشهور این گیاه عبارتند از: «Brillantelse» با برگهایی که در ابتدا قرمز و قهوه ای است. Fragrantissimum» با برگهایی بلند، باریک و به رنگ سبز تیره. Gracilimum» با برگچه هایی کوچک و زینتی ، کشت گیاه آدیانتوم را در اوایل بهار تا پائیز و در داخل منزل با آب فاقد آهک آب دهید. این گیاه به محیط گرم و رطوبت بالا نیازمند است و در خاک خشک برگهای خود را از دست می دهد. چنانچه هوا به اندازه کافی مرطوب نباشد نوک برگهای آن خشک میشود.

تکثیر: گیاهان مسن تر را از طریق تقسیم، تکثیر کنید. تکثیر این گیاه از طریق کشت هاگ نیز ممکن اما مشکل است.

 

گیاه آپارتمانی , پرورش گیایهان آپارتمانی , تکثیر گیاهان آپارتمانی 

نظر بدهید