گیاه آسپیدیسترا

گیاه آسپیدیسترا

این گیاه یک گیاه آپارتمانی همیشه سبز، مقاوم، کم زحمت و برگدار است که گلهایی به رنگ ارغوانی مایل به قهوه ای دارد. مکان: این گیاه به مکانی سایه دار تا نیم سایه، خنک یا گرم نیاز دارد. ارتفاع: ۳۰ سانتی متر. تکثیر: از طریق تقسیم هیچ مسئله ای نمی تواند مانع از رشد و شکوفایی Aspidistra شود. این گیاه در یک گوشه تاریک درست به همان اندازه که در بالکن باشد، رشد می کند. عبائی در مقابل دمای متغیر، خشکی و گرد و خاک مقاومت می کند و به همین خاطر است که می توان آن را در ورودی راهروها، سالنها و یا بر روی پیشخوان فروشگاهها دید.

چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398
1898

آسپیدیسترا Aspidistra - عبائی

این گیاه یک گیاه آپارتمانی همیشه سبز، مقاوم، کم زحمت و برگدار است که گلهایی به رنگ ارغوانی مایل به قهوه ای دارد.

مکان: این گیاه به مکانی سایه دار تا نیم سایه، خنک یا گرم نیاز دارد.

ارتفاع: ۳۰ سانتی متر.

تکثیر: از طریق تقسیم هیچ مسئله ای نمی تواند مانع از رشد و شکوفایی Aspidistra شود. این گیاه در یک گوشه تاریک درست به همان اندازه که در بالکن باشد، رشد می کند. عبائی در مقابل دمای متغیر، خشکی و گرد و خاک مقاومت می کند و به همین خاطر است که می توان آن را در ورودی راهروها، سالنها و یا بر روی پیشخوان فروشگاهها دید.

از میان گونه های متعدد این گیاه که بطور وحشی در کوههای خاور دور می رویند تنها یکی از آنها را کشت میکنیم.

Aspidistra elatior دارای برگهایی مقاوم و نیزه ای شکل است که طول آنها به ۷۰ سانتی متر و عرضشان به ۱۰ سانتی متر می رسد. گلهای آن از قسمت انتهای برگهای پائینی جوانه می زنند و می شکفند. این گلها به رنگ ارغوانی مایل به قهوه ای هستند. زینتی ترین گونه این گیاه که پرورش آن بسیار هم پر زحمت است گونه Variegata است که دارای برگهایی با راههای سفید و زرد است.

سفارش گل مشهد

سفارش آنلاین گل

کشت: برای یافتن شرایط مطلوب این گیاه زیاد به خود زحمت ندهید. این گیاه با هر شرایطی که دمای آن بالاتر از ۱۰ سانتی گراد باشد سازگار است. با این همه مناسبترین شرایط، نور درخشان و دمای بین ۱۰ . ۱۲۰ سانتیگراد است، در غیر این صورت طرحهای زرد و سفید روی برگهای آن پژمرده می شوند.

تکثیر: برای تکثیر این گیاه در اواخر زمستان و اوایل بهار، آن را به چند قسمت تقسیم کنید، طوری که هر قسمت دو یا سه برگ داشته باشد و سپس آنها را در گلدانهای جدید بکارید.

نظر بدهید