گیاه آكوبا

گیاه آكوبا

این گیاه یک گیاه همیشه سبز و مقاوم با برگهای زینتی است. گیاه مزبور را در هوای گرم، بیرون از منزل و در یک لگن و در هوای سرد داخل منزل نگهدارید. مکان: این گیاه را در مکانی خنک و سایه دار و خاک آمیخته با شن و رس نگهدارید. ارتفاع: ۲ - ۱ متر

پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398
2759

آكوبا  Aucuba

این گیاه یک گیاه همیشه سبز و مقاوم با برگهای زینتی است. گیاه مزبور را در هوای گرم، بیرون از منزل و در یک لگن و در هوای سرد داخل منزل نگهدارید.

مکان: این گیاه را در مکانی خنک و سایه دار و خاک آمیخته باشن و رس نگهدارید.

ارتفاع: ۲ - ۱ متر

 تکثیر: از طریق قلمه زدن Aucuba در موطن اصلی خود، ژاپن در هوای آزاد رشد می کند و تبدیل به بوته ای همیشه سبز و زیبا می شود. این گیاه یکی از مقاومترین گیاهان آپارتمانی است که از آن در ورودی راهروها، پاگردها و همچنین در ویترینهای فاقد سیستم حرارتی استفاده می شود. ارتفاع آن به ۱ . ۲ متر می رسد و دارای برگهایی دندانه دار است که روی بعضی از آنها نوارهای زرد رنگ و روی بعضی دیگر نقاطی دیده میشود.

یکی از واریته های بسیار محبوب آن Aucuba japonicar است که برگهای سبز آن دارای نقاطی به رنگ طلایی و زرد است. این گیاهان در فصل بهار گل می دهند. اگر هر دو پایه این گیاه را نزدیک یکدیگر قرار دهید پس از گلها، میوه هایی توتی شکل و قرمز رنگ پدید می آیند.

سفارش گل مشهد

سفارش آنلاین گل

کشت: این گیاهان فصل زمستان را در اتاقی که دمای آن از ۶ سانتی گراد بیشتر نباشد بخوبی پشت سر می گذارند، به شرط آنکه اتاق خیلی تاریک نباشد. اگر گیاه Aucuba را در تابستان در هوای آزاد می گذارید، در ابتدا آن را در مکانی نیم سایه قرار دهید در غیر این صورت برگها میسوزند. بعدا می توانید آن را در زیر آفتاب نیم روز هم قرار دهید. این گیاه به مراقبت کمی نیاز دارد. مرتب به آن آب دهید و در فصل تابستان و بهار هفته ای یک بار بدان کود دهید. گلدان آکوبا کوچک را هر دو سال یک بار عوض کنید.

تکثیر: قلمه هایی که در اواخر زمستان با اواخر تابستان زده شود در دمای ۲۰ تا ۱۲ سانتیگراد ریشه می کند. هرچه محیط آنها سردتر باشد، دیرتر ریشه میکنند.

 

پرورش گیاه آکوبا , تکثیر گیاه آکوبا , پرورش گیاهان آپارتمانی , تکثیر گیاهان آپارتمانی

نظر بدهید