گیاه اپی فیلیوم

گیاه اپی فیلیوم

این گیاه، یک گیاه آپارتمانی چند ساله با گلهایی زیباست. مکان: این گیاه به مکانی با نور کافی و خاک فاقد گچ نیازمند است. در تابستان می توان آن را در فضای آزاد و در مکانی نیم سایه قرار داد. این گیاهان بر روی درختان و در جنگلهای بارانی و گرمسیری آمریکای مرکزی و جنوبی رشد می کنند.

پنجشنبه 19 اردیبهشت 1398
2826

اپی فیلیوم  Epiphyllum

این گیاه، یک گیاه آپارتمانی چند ساله با گلهایی زیباست.

مکان: این گیاه به مکانی با نور کافی و خاک فاقد گچ نیازمند است. در تابستان می توان آن را در فضای آزاد و در مکانی نیم سایه قرار داد. این گیاهان بر روی درختان و در جنگلهای بارانی و گرمسیری آمریکای مرکزی و جنوبی رشد می کنند.

ما نمی توانیم این گونه های اصلی را روی لبه پنجره هایمان بگذاریم، اما گونه های پیوندی بسیاری از این گیاه وجود دارد که تقریبا همیشه به رشد خود ادامه می دهند. این کاکتوسها که گلهایی درشت دارند در زمستان در دمای ۵ سانتیگراد به رشد خود ادامه میدهند، اما اگر این گیاهان را در محیطی گرمتر نگهداریم سریعتر گل میدهند.

کشت: در دوران استراحت زمستانی این کاکتوسها به مکانی خنک با نور کافی که دمای آن حدود ۱۰-۸ سانتی گراد باشد نیاز دارند و میزان آب آنها را نیز می بایست کمتر کرد. پس از آن، این گیاهان را می بایست در محیطی گرمتر نگهداشت و بیشتر بدان آب داد. از بهار تا پائیز میتوان این کاکتوسها را در هوای آزاد باغ و در محیطی گرم و سایه دار قرار داد. اما می بایست مراقب بود تا در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرد. در این زمان می بایست به آنها بیشتر آب داد، بیشتر آبپاشی کرد و با کود پتاسیم دار کاکتوس آن را تغذیه نمود.

گلدان این گیاه را زياد عوض نکنید در غیر این صورت دیرتر گل می دهد. تنها گلدان آن را فقط پس از گل دادن عوض کنید و یا اینکه می توانید لايه فوقانی خاک گلدان را تعویض کنید. .

سفارش گل مشهد

سفارش آنلاین گل

تکثیر: برای تکثیر این گیاه می بایست از شاخه های جانبی آن استفاده کرد. مراقب باشید تا قبل از کاشتن آنها سطح خاک کاملا خشک باشد. طبیعتا این قلمه ها در خاک تازه بهتر رشد می کنند. و یا اینکه می توانید این دانه ها را در فصل بهار در دمای ۲۱ سانتیگراد بکارید.

نظر بدهید