گیاه میموزا یا گل قهرکن

گیاه میموزا یا گل قهرکن

این گیاه درخچه ای است زینتی با گلهای کوچک. مکان: این گیاه به مکانی آفتابی تا نیم سایه و خاکی مرطوب نیاز دارد. در مقابل خشکی و بی آبی بسیار کم طاقت است. ارتفاع: ۴۰ سانتی متر. فصل گلدهی: تابستان. تکثیر: از طریق قلمه زدن با کاشت بذر.

پنجشنبه 2 خرداد 1398
3400

میموزا  Mimosa  گل قهرکن

این گیاه درخچه ای است زینتی با گلهای کوچک.

مکان: این گیاه به مکانی آفتابی تا نیم سایه و خاکی مرطوب نیاز دارد. در مقابل خشکی و بی آبی بسیار کم طاقت است.

ارتفاع: ۴۰ سانتی متر.

فصل گلدهی: تابستان.

تکثیر: از طریق قلمه زدن با کاشت بذر.

آنچه که گلفروشان به عنوان میموزا به شما می فروشند، گونه ای از «acacia» است. میموزاء درخچه ای است زینتی و بی دوام که بندرت به عنوان یک گیاه آپارتمانی نگهداری می شود. اگر به برگهای این گیاه بی زحمت دست بزنید، خم می شوند و اگر آنها را به حال خود رها کنید به حالت قبلی برمی گردد. برای اینکه گیاه این خصوصیت خود را حفظ کند باید آن را در دمای ۲۰ سانتیگراد اتاق نگهدارید. این پدیده تنها در روز اتفاق می افتد.

Mimosa pudica درختچه ای است به ارتفاع ۴۰ سانتی متر و تنها گونه ای است که در شرایط عادی رشد می کند. واریته های دیگر آن به محیط گلخانه ای نیاز دارند. این گیاه زیبا دارای گلهایی کوچک و توپی شکل است که رنگشان از بنفش تا قرمز متغیر است و در تابستان ظهور می کنند.

سفارش گل مشهد

سفارش آنلاین گل

کشت : در فصل تابستان میموزا را در دمای ۲۰ سانتیگراد و در زمستان در دمای حدود ۱۵۰ سانتیگراد نگهدارید. مرتب به آن آب دهید. این گیاه نسبت به بی آبی و دود سیگار بسیار حساس است. از بهار تا اواخر پائیز هفته ای یک بار بدان کود مایع دهید.

تکثیر: برای تکثیر این گیاه در فصل بهار قلمه هایی را از آن جدا کنید، سپس آنها را زیر شیشه قرار دهید و یا در همین فصل بذر این گیاه را در دمای حدود ۲۰۰ سانتیگراد در گلدانی کوچک بکارید. نهال این بذرها را تا اوایل تابستان زیر شیشه نگهدارید. نهال این بذرها را هرس نکنید و در عوض به آنها کود دهید.

نظر بدهید