گیاه هیپیستروم یا آماریلیس

گیاه هیپیستروم یا آماریلیس

این گیاه، گیاهی است پیازدار با گلهایی درشت. مکان: این گیاه به مکانی با نور کافی و آفتابی نیاز دارد. در تابستان می توانید آن را در هوای آزاد قرار دهید. ارتفاع: ۶۰. ۳۰ سانتی متر. فصل گلدهی: بسته به گونه آن، زمستان یا اوایل بهار. تکثیر: از طریق تقسیم بوته.

دوشنبه 30 اردیبهشت 1398
2400

هیپیستروم Hippeastrum ( آماریلیس )

این گیاه، گیاهی است پیازدار با گلهایی درشت.

مکان: این گیاه به مکانی با نور کافی و آفتابی نیاز دارد. در تابستان می توانید آن را در هوای آزاد قرار دهید.

ارتفاع: ۶۰. ۳۰ سانتی متر.

فصل گلدهی: بسته به گونه آن، زمستان یا اوایل بهار.

تکثیر: از طریق تقسیم بوته.

دوستداران گل و گیاه، هیپیستروم را با نام «آماریلیس» می شناسند، که نامی اشتباه است. موطن هیپیستروم آمریکا است که بصورت وحشی در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری رشد میکند اما گیاه آپارتمانی آن نتیجه سالها پرورش است.

این نتیجه را می توان در Hippeadtrum reticulatum و در گونه پیوندی Hippeastrum vittatum  که بیشتر از نیاکان آمریکایی اش گل میدهد و گلهایش بزرگتر و زیباترند، بوضوح دید. اما از یک لحاظ شبیه اجداد خود است. این گیاه می بایست سالی یک بار به دوره استراحت فرو رود، در غیر این صورت گل نمی دهد. هیپیستروم در دوره رشد نیز که بعد از این دوره فرا می رسد به مراقبت بیشتر احتیاج دارد. در این دوران می بایست به آن کود داد. هر پیاز دو محور گل بوجود می آورد که هر یک چهار گل دارد.

سفارش گل مشهد

سفارش آنلاین گل

کشت: این گیاه در دوران استراحت خود که فصل پائیز است به آب نیازی ندارد. محیط آن می بایست محیطی گرم و دمای هوا کمتر از ۱۶۰ سانتی گراد نباشد. با ظهور اولین ساقه گل دهنده بر روی پیاز گیاه در فصل زمستان، گلدان را پشت پنجره در مکانی با نور کافی و دمای حدود ۲۲ سانتی گراد قرار دهید، اما تا زمانی که طول عدد گل به ۲۵ سانتی متر نرسیده است به آن آب ندهید. در این زمان هیپستروم قادر است مکانی سردتر با دمای ۱۸-۱۷ سانتی گراد را تحمل کند. این گیاه قبل یا بعد از گلدهی برگهایی بلند و باریک را تولید میکند.

پس از گلدهی محور را درست از بالای پیاز قطع و سپس گلدان را تعویض کنید. پیاز را در عمق خاک فرو نبرید، بهتر است روی نیمه فوقانی پیاز را نپوشانید. این گیاه در دوره رشد خود، چه بر لبه پنجره باشد و چه در هوای آزاد به مکانی با نور کافی و آفتابگیر و دمای ۱۲۰ سانتیگراد نیاز دارد. تا اواخر تابستان آن را مرتب آب دهید و هنگامی که ریشه های آن شکل گرفت هفته ای دو بار بدان کود محلول دهید. پس از بین رفتن گلها و تا زمانی که برگها زرد و پژمرده نشده اند این کار را ادامه دهید. در این زمان دیگر به گیاه کود ندهید و در فصل پائیز بتدریج میزان آب آن را کم کنید. زمانی دوره سه ماهه استراحت گیاه شروع می شود که برگهای آن ریخته اند.

تکثیر: تنها راه تکثیر این گیاه تقسیم بوته است. پیازهای جوان بر روی پیازهای گیاه گلدانی مسن تشکیل می شود. این پیازها را می توان پس از ریشه دادن جدا کرد و کاشت .

نظر بدهید