گیاه پولچریما

گیاه پولچریما

این گیاه، گیاهی است آپارتمانی و همیشه سبز با برگچه هایی بسیار زیبا و به رنگهای قرمز و کرم و گلهایی زرد رنگ. مکان: این گیاه به مکانی با نور کافی و نیم سایه و خاکی غنی نیاز دارد. ارتفاع: تا ۱ متر. فصل گلدهی: پائیز تا اوایل بهار. تکثیر: از طریق قلمه زدن

یکشنبه 22 اردیبهشت 1398
2458

پولچریما  Pulcherima ( بنت القنسول )

این گیاه، گیاهی است آپارتمانی و همیشه سبز با برگچه هایی بسیار زیبا و به رنگهای قرمز و کرم و گلهایی زرد رنگ.

مکان: این گیاه به مکانی با نور کافی و نیم سایه و خاکی غنی نیاز دارد.

ارتفاع: تا ۱ متر.

فصل گلدهی: پائیز تا اوایل بهار.

تکثیر: از طریق قلمه زدن

این گیاه یک گیاه آپارتمانی همیشه سبز است که موطن آن مکزیک می باشد و دارای برگچه هایی فوق العاده زیبا، به رنگهای قرمز و کرم است.

این گیاه محبوبيت اخیر خود را تا حدود زیادی مدیون کشت و پرورش فشرده آن خصوصا در آمریکا است. برگهای سبز نوک تیز و کمی خمیده آن که دارای رگه هایی سفید هستند، کلا با برگچه هایی احاطه شده اند. این برگها در اطراف گلهای کوچک و زرد رنگی که در زمستان در می آیند جمع می شوند.

کشت: این گیاه را می توان در تمام طول سال در اتاق نگهداشت، در مکانی پر نور اما نه آفتابی و در دمای ۲۰ سانتی گراد یا کمتر. در دوران رشد، بهار تا پائیز، به آن آب بیشتری دهید. پس از گل دادن، میزان آب این گیاه را کمتر کنید. چنانچه مایلید این گیاه دوباره گل دهد لازم است حدود هشت هفته قبل از پائیز آن را روزی ده تا دوازده ساعت در اتاقی پر نور قرار دهید. در این دوره حتی چراغهای خیابان و روشن و خاموش شدن گاه به گاه لامپها نیز می تواند سبب تشکیل این گلها شود. دمای اتاق در این زمان می بایست همیشه حدودا ۱۷۰ سانتی گراد باشد.

سفارش گل مشهد

سفارش آنلاین گل

تکثیر: می توانید از ساقه های برگدار این گیاه قلمه هایی جدا کنید. وقتی شیره های سعی این قلمه ها بیرون ریخت آنها را در گلدانی مسطح که حاوی خاک گلدانی استاندارد است، بکارید. این قلمه ها می بایست در عرض حدودا سه هفته ریشه کنند.

نظر بدهید