گیاه کروساندرا

گیاه کروساندرا

این گیاه، گیاهی است افسونگر با گلهایی بسیار . مکان: این گیاه به مکانی بسیار پر نور نیاز دارد، اما نباید در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرد. ارتفاع: تا ۱ متر فصل گلدهی: بهار و تابستان تکثیر: از طریق قلمه زدن.

دوشنبه 16 اردیبهشت 1398
2527

کروساندرا  Crossandra

این گیاه، گیاهی است افسونگر با گلهایی بسیار .

مکان: این گیاه به مکانی بسیار پر نور نیاز دارد، اما نباید در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرد.

ارتفاع: تا ۱ متر

فصل گلدهی: بهار و تابستان

تکثیر: از طریق قلمه زدن.

با وجودیکه کروساندرا» در اوایل قرن نوزدهم از جنگلهای گرمسیری هند و سریلانکا به اروپا آمد اما به سرعت به دست فراموشی سپرده شد و تنها در سالهای اخیر توجه مردم مجددا بدان جلب شده است. دلیل اصلی این مسئله این است که تا مدتها به این گیاه به چشم گیاهی بسیار سختگیر نگاه می کردند.

گونه ها: Crossandra infundibuliformisگیاهی است کم رشد با برگهایی به رنگ سبز تیره که در بهار و تابستان به گل می نشیند. گلهای آن که به رنگ ارغوانی مایل به زرد است دارای گلبرگهایی یک سویه است.

ساقه های این گلها که ارتفاعشان ۱۰ سانتی متر است بر روی محوری رشد می کنند و حامل برگچه های سبز رنگ این گل می باشند

مونا والهد Mona wallhed» واریتهای آسان و مقاوم است. Crossandra subacaulis همچنان گونهای کمیاب است. این گونه دارای گلهایی به رنگ زرد و سفید است که تا اواسط تابستان پدیدار نمی شود.

سفارش گل مشهد

سفارش آنلاین گل

كاشت: اولین چیزی که برای کاشت ضروری است وجود رطوبت کافی در خاک و هوا است. پس از دوره استراحت در فصول پائیز و اوایل زمستان و تا اواخر تابستان این گیاه را تغذیه کنید. چنانچه سطح ریشه این گیاه سطح گلدان را پوشانده است، آن را در گلدانی جدید با خاک استاندارد بکارید.

تکثیر: در زمستان قلمه هایی از این گیاه جداکنید و آنها را زیر شیشه نگهدارید. در تابستان، این قلمه ها را در گلدان بکارید.

نظر بدهید