گیاه کلیستوکاکتوس

گیاه کلیستوکاکتوس

این گیاه، کاکتوسی است زیبا و ستونی شکل با گلهایی زینتی. مکان: این گیاه به مکانی پر نور و آفتابی و بسته به فصل گرم یا سرد نیاز دارد. ارتفاع: تا ۲ متر فصل گلدهی: بهار یا تابستان تکثیر: از طریق قلمه زدن با کاشت بذر.

پنجشنبه 12 اردیبهشت 1398
1860

کلیستوکاکتوس  Cleistocactus

این گیاه، کاکتوسی است زیبا و ستونی شکل با گلهایی زینتی.

مکان: این گیاه به مکانی پر نور و آفتابی و بسته به فصل گرم یا سرد نیاز دارد.

ارتفاع: تا ۲ متر

فصل گلدهی: بهار یا تابستان

تکثیر: از طریق قلمه زدن با کاشت بذر.

این کلیستو کاکتوسهای باریک و پر گل در میان تمام مجموعه ها از زیبایی خاصی برخوردار است. این نوع از گونه هایی تشکیل شده است که موطنشان نواحی کوهستانی آمریکای جنوبی است. این ستونها مستقیما از زمین سر بر می آورند. گاهی اوقات ارتفاع آنها به ۲ متر می رسد و گلهایی برجسته دارند.

گونه ها: گلهای قرمز رنگ و برجسته گونه «Cleistacactus baumanni» تنها در اوایل بهار پدیدار می شوند. ارتفاع این گونه به ۲ متر می رسد و پوشیده از تیغهای سفید رنگ است

کارشناسان «Cleistocactus Strausi» را یکی از زیباترین کاکتوسها میدانند. زیبایی آن در تناقض شدید میان خارهای سفید رنگ و گلهای قرمز رنگ و تیره ای است که تا ۸ سانتی متر رشد می کنند.

Cleistocactus wendlandiorum» که با نام «Cliestocactus flavescens» نیز شناخته می شود، کوچکتر و تیغهای آن به زرد است. گلهای این گونه به رنگ نارنجی و در زوایای مشخصی خم شده اند.

سفارش گل مشهد

سفارش آنلاین گل

کشت: کلیستوکاکتوس را می بایست در فصل تابستان تا حد امکان گرم نگهداشت. حتی نور مستقیم خورشید نیز بدان صدمه ای نمی رساند. مهم این است که به آن زیاد آب بدهید. در زمستان این گیاهان را به داخل خانه و به مکانی روشن و خنک بیاورید و تنها به اندازه ای که خاک آن خشک نشود، به آن آب دهید.

تکثیر: قلمه هایی از آن جدا کنید و یا بذر آن را بکارید.

نظر بدهید