گیاه گازمانیا

گیاه گازمانیا

این گیاه یک گیاه همیشه سبز، چند ساله و گلدار است. مکان: این گیاه به مکانی سایه دار و گرم، رطوبت بالا و خاک باغچه ای نیاز دارد. ارتفاع: تا ۶۰ سانتی متر فصل گلدهی: تمام فصول تکثیر: از طریق کاشت بذر و قلمه زدن

شنبه 28 اردیبهشت 1398
2706

گازمانيا Guzmania 

این گیاه یک گیاه همیشه سبز، چند ساله و گلدار است.

مکان: این گیاه به مکانی سایه دار و گرم، رطوبت بالا و خاک باغچه ای نیاز دارد.

ارتفاع: تا ۶۰ سانتی متر

فصل گلدهی: تمام فصول

تکثیر: از طریق کاشت بذر و قلمه زدن

موطن اصلی «گازمانیا» جنگلهای پر باران و گرمسیری آمریکای جنوبی و مرکزی است و معمولا نمی توان آن را به عنوان یک گیاه آپارتمانی پرورش داد. برگهای آن سبز. باریک و نوک تیز است که هر یک قیفی را تشکیل می دهند. از هر قیف یک گل آذین پدید می آید. برگچه های آن نیز به رنگ قرمز روشن است.

گونه ها: در دهه های اخیر گونه های پیوندی زیادی از این گیاه برتر پیوند زدن تشکیل شده اند. رایجترین نوع این گیاه «Guzmania lingulata» است با برگهایی به پهنای ۵ سانتی متر است که در زیر آنها خطوطی به رنگ قهوهای متمایل به قرمز دیده می شود این گونه گیاهی است افراشته با برگچه هایی به رنگ قرمز تیرد و گلهایی سفید

سفارش گل مشهد

سفارش آنلاین گل

Guzmania monostachya دارای گل آذینی است افراشته که از ززتهای کلفت و گسترده برگهای باریک و سبز و زرد رشد می کند. این برگچه ها به رنگ قرمز تیره هستند که بتدریج رنگشان روشن می شود و گلهایی سفید دارند که تنها چند روز عمر می کنند.

کشت : این گیاهان که به جنگلهای گرمسیری تعلق دارند به هوای گرم و مرطوب. نور، آب فراوان و کود نیاز دارند. هر دو هفته یک بار می بایست به این گیاهان کود داد دمای محیط أنها، حتی در شبها نیز نمی بایست از ۱۸ سانتی گراد کمتر باشد.

گازمانیا، را مرتب آبپاشی کنید و قبل از شکفتن گلها روی مخروط برگها را مرتب آب بریزید و با شکفتن این گلها این کار را قطع کنید.

تکثیر: پاجوشهایی را که از ریشه رشد کرده اند و تنها در دما و رطوبت بالا و بشه میکنند، جدا کنید.

نظر بدهید