گیاه گرویلیا

گیاه گرویلیا

این گیاه، یک گیاه آپارتمانی همیشه سبز است مکان: این گیاه به مکانی روشن و خنک و خاک بدون آهک نیازمند است. در تابستان می توانید آن را در هوای آزاد قرار دهید. ارتفاع: تا 2.5 متر. تکثیر: از طریق کاشت بذر یا قلمه زدن.

چهارشنبه 25 اردیبهشت 1398
2239

گرویلیا  Grevillea

این گیاه، یک گیاه آپارتمانی همیشه سبز است

مکان: این گیاه به مکانی روشن و خنک و خاک بدون آهک نیازمند است. در تابستان می توانید آن را در هوای آزاد قرار دهید.

ارتفاع: تا 2.5  متر.

تکثیر: از طریق کاشت بذر یا قلمه زدن.

موطن اصلی این گیاه استرالیا است. در زیر برگهای آن، خصوصا زمانی که این برگها جوان هستند برقی به چشم می خورد. این برگها ۲۰ متر رشد می کنند. روی آنها سبز و نرم و زیرشان دارای کرکهایی ابریشمی است.

در استرالیا طول Grevillea robusta به ۵۰ متر می رسد و حتی در نواحی مدیترانه ای گونه هایی است که ارتفاعشان ۲۰ متر است. اما ما این گیاه را به عنوان یک گیاه گلدانی زیبا و کم زحمت می شناسیم که طول آن به 2.5 متر می رسد.

کشت: در زمستان این گیاه را در ظرفی گود، در اتاق نشیمن یا سالن و در دمای بین ۲۰-۱۲ درجه سانتیگراد نگهدارید. این گیاه به مکانی با نور کافی نیاز دارد، اما نباید در معرض نور مستقیم خورشید قرار بگیرد. زیرا برگهای آن کم رنگ می شوند. چنانچه این گیاه را در دمای زیر ۱۵ سانتیگراد نگهدارید رشد آن متوقف می شود، اما در دمای بالا به راحتی رشد می کند. اگر آن را هرس نکنید، شاخه های جوان پدید نمی آیند. در تابستان می توانید این گیاه زینتی را در هوای آزاد و در مکانی نیم سایه قرار دهید. در تمام طول سال مرتبا به آن آب دهید و آبپاشی کنید.

سفارش گل مشهد

سفارش آنلاین گل

هر سال گلدان گیاه جوان را عوض کنید. خاک مناسب این گیاه خاکی است که سه قسمت آن خاک برگ، دو قسمت کود گاوی و یک قسمت شن و کمی خاک گلدانی باشد. و یا اینکه از خاک گلدانی بدون آهک استفاده کنید.

تکثیر: گرویلیا  را می توان از طریق کاشت بذر یا قلمه تکثیر کرد. در فصل بهار بذر و قلمه آن را در خاک برگ شن دار آمیخته با تورب بکارید. شاخه های فرعی جوان را در فصل تابستان و در خاک شنی بکارید.

نظر بدهید