تشریفات بهشت با توجه به درخواستهای صاحبان محترم مجالس ترحیم و تولد و عروسی و همایش نسبت به تهیه گل،سبد گل،تاج گل،پایه گل و انجام گل آرایی در کلیه مراسم اقدام به فروش گل بصورت اینترنتی و آنلاین نموده است لذا با خرید روزانه گل از بهترین گلخانه های مشهد و تهران و شمال و شیراز و با استخدام بهترین گل آراهای مشهد تولیدات خود را با دیزاین های بسیار زیبا و شیک ارائه مینماید.