بارگیری...
گیاه بگونیا

گیاه بگونیا

این گیاه، تیره بزرگی است از گیاهان آپارتمانی زیبا و گلدار که شامل درختچه هایی یک ساله و دو ساله و فاقد ساقه های چوبی است. مکان: این گیاه به غیر از مواردی استثنایی به مکان نیم سایه با رطوبت بالا و خاک باغچه ای متخلخل نیازمند است. ارتفاع: ۲۰ - ۱۵ سانتی متر، برخی گونه ها تا ۲ متر فصل گلدهی: تمام فصول تکثیر: از طریق کاشت قلمه برگ یا ساقه و یا بذر.