بارگیری...
گیاه حسن یوسف

گیاه حسن یوسف

این گیاه، گیاهی است آپارتمانی و بسیار محبوب که برگهایی زیبا و زینتی دارد. مکان: این گیاه به مکانی آفتابگیر نیاز دارد و یا آنکه می توان آن را در یک جعبه و بر روی بالکنی که به سمت جنوب باشد، نگهداشت ارتفاع: بسته به گونه آن از ۷۰- ۱۵ سانتی متر. فصل گلدهی: اواسط تا اواخر تابستان تکثیر: از طریق قلمه زدن با کاشت بذر