بارگیری...
گیاه دیفن باخیا

گیاه دیفن باخیا

این گیاه، یک گیاه آپارتمانی همیشه سبز و بسیار سمی است که برگهایی زینتی و جذاب دارد. مکان: این گیاه به مکانی با نور کافی و رطوبت بالا نیاز دارد. اما نباید مکان آن آفتابی باشد. دیفن باخیا که موطن اصلی آن جنگلهای مناطق گرمسیری آمریکا است بدلیل داشتن برگهایی با طرحهایی زیبا بسیار مورد توجه مردم جهان قرار گرفته است.