بارگیری...
گیاه سیکلامن

گیاه سیکلامن

این گیاه، یک گیاه آپارتمانی غده ای است که بسیار مورد علاقه مردم است. مکان: این گیاه به مکانی با نور کافی و روشن نیاز دارد. ارتفاع: ۲۰-۱۰ سانتی متر فصل گلدهی: بهار تکثیر: از طریق کاشت بذر.