بارگیری...
گیاه کودیوم

گیاه کودیوم

این گیاه، یک گیاه آپارتمانی همیشه سبز با برگهای رنگارنگ است. مکان: این گیاه به مکانی نیم سایه و گرم با رطوبت بالا نیاز دارد. ارتفاع: تا ۱ متر تکثیر: از طریق قلمه زدن کروتون گیاهی است که صرفا بخاطر داشتن برگهایی زیبا پرورش داده میشود. گلهای آن را بلافاصله بکنید، چرا که آنها تنها قدرت گیاه را از آن می گیرند. این گیاه در موطنش یعنی نواحی گرمسیری جنوب شرقی آسیا و جزایر اقیانوس آرام تا ۳ متر رشد می کند. در نقاط دیگر ارتفاع آن به ۱ متر می رسد.