بارگیری...
گل ایمپیشنز

گل ایمپیشنز

این گیاه، یک گیاه چند ساله و گلدار است که برای نگهداری در بالکن بسیار مناسب می باشد. مکان: این گیاه به مکانی با نور کافی که در معرض نور مستقیم خورشید نیز نباشد نیاز دارد. خاک آن هم لازم است خاک شنی باغچه باشد. ارتفاع : ۵۰ سانتی متر. فصل گلدهی: تمام طول سال تکثیر: از طریق قلمه زدن

گیاه فیکوس

گیاه فیکوس

فیکوس بوته یا درختی است همیشه سبز با برگهایی چرمی مانند. برخی از گونه های این گیاه رونده هستند. مکان: این گیاه به مکانی نه چندان پر نور نیازمند است. ارتفاع: ۴ - ۲ متر تکثیر: از طریق قلمه زدن با خوابانیدن شاخه.

گیاه فاتسیا

گیاه فاتسیا

این گیاه، یک گیاه آپارتمانی همیشه سبز با برگهایی بزرگ است. مکان: این گیاه به مکانی سایه و خنک و خاک رس نیازمند است. ارتفاع: تا ۲ متر. تکثیر: از طریق کاشت دانه با قلمه زدن

گیاه آكوبا

گیاه آكوبا

این گیاه یک گیاه همیشه سبز و مقاوم با برگهای زینتی است. گیاه مزبور را در هوای گرم، بیرون از منزل و در یک لگن و در هوای سرد داخل منزل نگهدارید. مکان: این گیاه را در مکانی خنک و سایه دار و خاک آمیخته با شن و رس نگهدارید. ارتفاع: ۲ - ۱ متر