بارگیری...
گل گلایل

گل گلایل

گلایل از تیره Iridaceae ( زنبق‌ها) است و از جنس Gladiolus می باشند و دارای پیاز است (در فارسی این نوع پیاز به نام «پداژه» خوانده میشود). گلایل یکی از گل های دارای تنوع رنگ بالا می باشد و در فضای باز نیز کاشته می شود و در گل آرایی به وفور استفاده می شود . زیستگاه اصلی این گل، مدیترانه و آفریقای جنوبی است. گل های گلایل روی ساقه ی کمانی شکل گیاه طوری قرار می گیرند که ساقه را می پوشانند و همچنین برگ های شمشیری سبز رنگ جلوه ی این گل را چند برابر می کند.