بارگیری...
گیاه آچیانتوس

گیاه آچیانتوس

این گیاه یک گیاه همیشه سبز زینتی و آویز است که رشد و پرورش آن بسیار مشکل می باشد. مکان: این گیاه به مکانی بسیار گرم، مسایه و رطوبت بالا نیاز دارد. می توانید آن را در یک گلدان آویز و یا یک سبد قرار دهید. ارتفاع: تا ۵۰ سانتی متر فصل گلدهی: تابستان و پائیز تکثیر: از طریق قلمه زدن