بارگیری...
گل آستر

گل آستر

گل آستر گیاهی دائمی است و دارای ۱۸۰ گونه ی گیاهی بوده که تعدادی از آنها مانند آکریس (A.acris) ، آلپینوس (A.alpinus)، آملوس یا گل ستاره ایتالیایی (A.amellus)، فریکارتی (A.frikartii)، ستاره ای نیویورک (A.novi-Belgii)را می توان نام برد.این گیاه بومی قاره ها ی اروپا و آسیا است و باعث جذب پروانه ها به باغ شما می شود.