بارگیری...
گیاه کالیستمون

گیاه کالیستمون

این گیاه یک گیاه آپارتمانی همیشه سبز و زینتی است. مکان: این گیاه به مکانی آفتابی و هوای زیاد نیاز دارد. ارتفاع: تا ۱ متر فصل گلدهی: تابستان تکثیر: از طریق قلمه زدن گلهای قرمز رنگ این گیاه گلدانی زینتی بسیار واضح و مشخص است. این گلها حقیقتا به شکل شیشه شور هستند.