بارگیری...
گیاه الاماندرا

گیاه الاماندرا

این گیاه، یک گیاه خانگی رونده و همیشه سبز با گلهایی بسیار زیباست. مکان: این گیاه به مکانی با نور کافی و آفتابی و رطوبت بالا نیاز مند است. و در ضمن نسبت به خشکی و بی آبی حساس است. ارتفاع: با استفاده از قیم، تا ۲ متر فصل گلدهی: بهار تا آخر پائیز تکثیر: از طریق قلمه زدن و کاشت بذر موطن اصلی این گیاه برزیل است. این گیاه به شرایط گرما و رطوبت بالا نیاز دارد .