بارگیری...
گیاه کالسولاريا

گیاه کالسولاريا

این گیاه یک گیاه گلدانی یک ساله و گلدار است که می توان آن را در اتاق نشیمن یا بر روی بالکن قرار داد. مکان: این گیاه به مکانی نیم سایه اما روشن و خنک و همچنین رطوبت زیاد نیازمند است. ارتفاع: ۴۰- ۲۰ سانتی متر فصل گلدهی: بهار تا اواسط پائیز تکثیر: از طریق کاشت دانه بذر.