بارگیری...
گیاه بيلبرجيا

گیاه بيلبرجيا

این گیاه یک گیاه چند ساله گلدار و بسیار مقاوم است، که هم بصورت آپارتمانی و هم گلخانه ای استفاده میشود. مکان: این گیاه به مکانی با نور کافی، رطوبت بالا و گرمای زیاد نیاز دارد. ارتفاع: ۵۰ سانتی متر فصل گلدهی: بسته به کشت و سن گیاه، بهار یا تابستان تکثیر: از طریق کشت دانه.