بارگیری...
گل میخک

گل میخک

میخک یکی از گیاهان بسیار قدیمی است و گل بومی منطقه خاور نزدیک بوده که تاریخ کشت‌وکار آن بس طولانی است. گونه‌های متعدد میخک وحشی در کوهستان‌های ایران و بیشتر در محل‌های سنگی و در ضلع رو به شمال کوه‌ها به طور طبیعی رویش یافته است. این گیاهان دارای گل هایی ریز و زیبا می‌باشند. بذرگیری و رویش انواع میخک وحشی سالها پیش در دانشکده‌ی کشاورزی دانشگاه تهران انجام گرفته است. و نیز گونه‌هایی به منظور دورگ گیری و اصلاح میخک در کرج کشت‌وکار شده‌اند.

گیاه مونسترا یا برگ انجیری

گیاه مونسترا یا برگ انجیری

این گیاه یک گیاه آپارتمانی مقاوم، همیشه سبز و رونده است. مکان: این گیاه به مکانی با نور کافی و خاک باغچه ای نیاز دارد. اما از نور مستقیم خورشید بیزار است. ارتفاع: تا ۱۰ متر تکثیر: از طریق قلمه زدن یا خوابانیدن شاخه.

گیاه میموزا یا گل قهرکن

گیاه میموزا یا گل قهرکن

این گیاه درخچه ای است زینتی با گلهای کوچک. مکان: این گیاه به مکانی آفتابی تا نیم سایه و خاکی مرطوب نیاز دارد. در مقابل خشکی و بی آبی بسیار کم طاقت است. ارتفاع: ۴۰ سانتی متر. فصل گلدهی: تابستان. تکثیر: از طریق قلمه زدن با کاشت بذر.

گیاه مارانتا

گیاه مارانتا

این گیاه یک گیاه زینتی پر زحمت و چند ساله است که برگهایی با طرحهای فوق العاده زیبا دارد. مکان: این گیاه به مکانی سابه دار و گرم، رطوبت بالا و خاک باغجه نیاز دارد. ارتفاع: تا ۳۰ سانتی متر تکثیر: از طریق نقسيم با قلمه زدن